• Doç. Dr. Süleyman ÖZMEN – Yönetim Kurulu Başkanı / Merkez Müdürü Vekili
• Arş. Gör. Erdem EREN – Müdür Yardımcısı
• Prof. Dr. Ali DENİZLİ – Üye
• Doç. Dr. Osman YALÇIN – Üye
• Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA – Üye
• Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN – Üye

X