İstanbul Rumeli Üniversitesi

Hakkımızda

Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaçları, başta Rumeli coğrafyası olmak üzere dünya ve ülkemizi etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeler izlemek, bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak, bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak ve bu amaçlara yönelik olarak projeler geliştirmek, işbirliğinde bulunmak, görüş ve önerler değerlendirerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.

Faaliyet Takvimi

All 2021 2022
X