• Dr. Nimetullah Hafız (Kosova Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi)
  • Dr. Tahsin Cemil (Romanya Cluj Babeş Bolyai Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü)
  • Dr. Mehmet İpşirli (İstanbul Medipol Üniversitesi)
  • Dr. Azmi Özcan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
  • Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  • Dr. Mehmet Hacısalihoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi)
  • Önder Bayır (Marmara Üniversitesi)
  • Yıldırım Ağanoğlu
  • Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu (Trakya Üniversitesi)
X