Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren’in “Türkiye’nin Balkanlar Politikasının Alemdarları Olarak Yurt Dışı Türkler” başlıklı yazısı Kızılelma Dergisi’nin 7. sayısında yayınlandı.

 

X