Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren, “Türkiye- Karadağ İş Dergisi” ilk sayısında “Türkiye – Karadağ İlişkilerinin Tarihi ve Gelecek Perspektifi” başlıklı bir yazı kaleme almıştır.

 

X