Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 31 Mart 2022 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği “Balkan Çalıştayı Tanışma Toplantısına” katılım sağlamıştır.

 

X