Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren’in “Kültürlerarası İletişim ve Kültürel Diplomasinin Gelişiminde Çocukların Önemi: Türkiye Örneği” başlıklı İngilizce makalesi İngiltere’de Emerald Yayınlarından çıkan “Being a Child in a Global World” başlıklı kitapta yayınlanmıştır.

Ulaşmak için: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-80117-240-020221019/full/html?skipTracking=true

 

X