Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da konuk yazar olduğu Kızılelma Dergisinin Ocak-Mart 2022 tarihli 4. Sayısında “Türkiye’nin Balkanlar Politikasının Alemdarları Olarak Yurt Dışı Türkler” başlıklı bir yazı kaleme almıştır.

 

X