Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren’in “Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Perspektifinde Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle Dış Ticaret İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi” başlıklı araştırma makalesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlandı…

Okumak İçin: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1244585

 

X