Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 7 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Bulgaristan’da düzenlenecek 14 Kasım 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimlerine ilişkin Bulgaristan’daki Türk azınlığının partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin seçim bilgilendirme toplantısına katılım sağlamıştır.

 

X