Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren’in “Balkanlarda Türk Kamu Diplomasisi: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Örneği” başlıklı makalesi İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlandı.

Okumak İçin: https://rumeli.edu.tr/uploads/__R__SOB_Cilt-1_Say__-2.pdf

 

X