Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 21 Nisan 2022 tarihinde Mütekabiliyet Platformu tarafından AB Erasmus Programı “Gençlerde Demokrasi ve Demokratik Katılım Eğitimi” Projesi kapsamında Bulgaristan’dan gelen katılımcılara “Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’nin Balkanlar Politikası” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

 

X