Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 02.09.2022 tarihinde Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde düzenlenen VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’na katılım sağlamıştır.

 

X