Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 23 Ağustos 2022 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret etmiştir.

 

X