Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 14 Ekim 2021 tarihinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen “II. Uluslararası Sovyet Sonrası Türkiye – Rusya İlişkileri Sempozyumu” “Türkiye – Rusya İlişkilerinde Balkanların Önemi” oturumunda sunum gerçekleştirmiştir.

 

X