Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 5 Ekim 2022 tarihinde Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) öncülüğünde gerçekleştirilen Best Of Rumeli ödül törenine katılım sağlamıştır.

 

X