Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 13 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisansüstü öğrencilerine “Balkanlar ve Türkiye’nin Balkanlar Politikası” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

 

X