Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 26 Temmuz 2022 tarihinde B40 – Balkan Şehirler Ağı Genel Sekreteri Dr. Tuğba Figankaplan’ı ziyaret etmiştir.

 

X