Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUÇAM) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Erdem Eren 23-28 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen B40 – Balkan Şehirler Ağı “Genç Şehir Temsilcileri Zirvesine” katılım sağlamıştır.

 

X